Izveidots unikāls ciltskoka veidošanas un saziņas rīks “Manas saimes koks”

Latvijā izveidots unikāls rīks “Manas saimes koks”, kas apvieno ciltskoka veidošanas un saziņas funkcijas – www.draugiem.lv/Saimeskoks. Tā mērķis ir atkalapvienot Latvijas radinieku saimes, stiprināt to saites un vairot lepnumu par piederību savai dzimtai. “Manas saimes koks” izveidots Latvijā populārākajā saziņas tīklā Draugiem.lv pēc piena produktu zīmola “Mana Saime” iniciatīvas.

“Laikā, kad cilvēki arvien vairāk atsvešinās un pazaudē to atbalstu, ko sniedz stipra un vienota saime, mūsu mērķis bija izveidot praktiski pielietojamu rīku, ar kura palīdzību ikviens var atjaunot un nostiprināt attiecības ar tuvākiem un tālākiem radiem, un būt lepns par piederību savai dzimtai. “Manas saimes koks” ir ne vien līdz šim vienkāršākais ciltskoka veidošanas rīks, bet arī ērtākais elektroniskās saziņas līdzeklis radinieku lokam Latvijas saimju apdzīvotākajā vietā – Draugiem.lv,” skaidro Inese Eglīte, Food Union mārketinga direktore Baltijas valstīs.

“Mana saimes koka” rīku veido trīs sadaļas – “Saimes koks”, “Mana Saime” un “Saimes stiprums”. “Saimes koks” ir ļoti vienkārša un pārskatāma saimes koka veidošanas platforma, kas ļauj vienuviet pulcēt savus radiniekus un kas ir pieejama ikvienam Draugiem.lv lietotājam. “Mana Saime” ir slēgts forums saziņai tikai savu radinieku lokā. Tā būs ērtākā vieta, piemēram, kopīgas dāvanas organizēšanai vai ceļojuma fotogrāfiju parādīšanai saviem tuvākajiem. Savukārt, lai vairotu lepnumu par savu dzimtu, ikviens par paveikto “Saimes koka” veidošanā saņems punktus un īpašus ordeņus sadaļā “Saimes stiprums”.

“Ir patīkami redzēt, ka zīmols komunicē, pilnībā izprotot sociālo mediju būtību – piedāvājot lietotājiem interesantu saturu. “Manas saimes koks” piedāvā izglītojošu izklaidi ar augstu pievienoto vērtību – Draugiem.lv lietotājiem ierastā vidē atrast tuviniekus un komunicēt ar viņiem ik dienas, ko reālajā dzīvē dažkārt ir neiespējami izdarīt. Ceru, ka “Manas saimes koks” kļūs par plaši izmantotu Draugiem.lv sastāvdaļu,” saka Jānis Palkavnieks, Draugiem.lv runasvīrs.

Kā rāda “Mana Saime” un OMD Snapshot veiktā aptauja1, teju visi aptaujātie (95%) atzīst, ka viņiem ir svarīgi uzturēt labas attiecības tuvāko radinieku lokā. Apciemojumi (73%), kopīga svētku svinēšana (69%) un regulāra saziņa pa telefonu vai elektroniski (68%) ir izplatītākie attiecību uzturēšanas veidi tuvāko radinieku vidū. Trešdaļa aptaujāto (33%) atzīst, ka sazinās vai seko saviem tuvākajiem radiniekiem sociālajos tīklos.

Lai arī vairums aptaujāto (59%) norāda, ka viņu attiecības ar tuvākajiem radiniekiem pēdējo 3 gadu laikā nav mainījušās, piektā daļa respondentu (21%) uzskata, ka attiecības ir pasliktinājušās. Lai tās kļūtu labākas, tie aptaujātie, kuri norādījuši uz attiecību pasliktināšanos, labprāt padarītu biežākas tikšanās bez īpaša iemesla (55%), biežāk sazvanītos (37%) un sazinātos sociālajos tīklos (28%).

Kā  lielākie ieguvumi no ciešākām radnieciskajām saitēm tiek minēts atbalsts izšķirošās un sarežģītās dzīves situācijās (78%), mīlestība (49%), kopīgu vērtību radīšanas un dalīšanās process (32%). Tikai 1% respondentu nespēj saskatīt nekādu ieguvumu no piederības saimei.

“Aptaujas dati rāda, ka Latvijas iedzīvotājiem joprojām ir svarīgas attiecības ar radiniekiem gan ļoti tuvā, gan arī plašākā nozīmē. Atkarībā no dzīves situācijas dažādu radinieku nozīmība var mainīties, tomēr vecāki, brāļi un māsas, kā arī bērni, t.i., “radinieki, kurus neizvēlas”, nemainīgi paliek svarīgākie visām sociālajām un etniskajām grupām. “Manas saimes koks” atspoguļo mūsdienās atdzimušo interesi par izcelsmi un radnieciskajām saiknēm un tāpēc daudzus varētu motivēt aizraujošiem meklējumiem un atklājumiem,” saka Klāvs Sedlenieks, sociālantropologs, RSU sociālās antropoloģijas maģistrantūras vadītājs.

TAGS: , , , , , , ,

0 KomentāriYou can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment