Līgas ir apzinīgākas autoīpašnieces nekā Jāņi

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) apkopojis datus par autoīpašniekiem ar vārdiem Jānis un Līga un to Bonus – Malus klasi, nosakot šo autoīpašnieku riska pakāpi. Kā liecina LTAB dati, sākotnējā jeb 6. Bonus – Malus klasē ietilpst 75% Jāņu. Savukārt no visām autoīpašniecēm Līgām sākotnējā Bonus – Malus klase ir 56 % Līgu.

Lai apdrošinātāji varētu katram autoīpašniekam noteikt labāko OCTA cenu, to attiecīgi samazinot vai palielinot, katru gadu tiek pārrēķinātas autoīpašnieku Bonus – Malus klases, kuras tiek aprēķinātas par pamatu ņemot datus par transportlīdzekļa īpašnieka līdzšinējās apdrošināšanas vēsturi un izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem (CSNg) pēdējos 11 gados. Kā liecina LTAB dati, lai gan Jānis un Līga ir populāri vārdi un ir arī salīdzinoši daudz autovadītāju reģistrēti ar šādiem vārdiem, kā autoīpašnieki Latvijā ir reģistrēti 1507 Jāņi un tikai 71 Līga. Tomēr kā norāda LTAB valdes priekšsēdētāja vietniece Baiba Gribuste, kaut arī reģistrēto Līgu skaits ir daudzas reizes mazāks par Jāņiem, skatoties procentuālā izteiksmē, Līgas tomēr ir apzinīgākas.

„Vērtējot Jāņus un Līgas pa Bonus – Malus klasēm, vērojams, ka augot Bonus – Malus klasēm, samazinās to auto īpašnieku skaits, kuri ir ierindojušies šajās, zemajās riska klasēs. Kaut arī procentuāli Līgu īpatsvars pār Jāņiem zemajās riska klasēs nav liels, tomēr tas eksistē. Piemēram, 10. Bonus – Malus klasē ir ierindojušās 6 % Līgas. Savukārt Jāņi nepārsniedz 1 % barjeru”, skaidro Baiba Gribuste.

Jāņi izraisa vairāk CSNg kā Līgas

Kā liecina LTAB statistika, arī izraisīto CSNg ziņā Jāņi pārspēj Līgas. 2012. gadā ar transportlīdzekļiem, kuru īpašnieki reģistrēti kā Jāņi, kopsummā izraisīti 778 CSNg, turpretim ar Līgu īpašumā esošajiem transportlīdzekļiem – tikai 84 CSNg. Tāpat pērn fiksēti 1130 CSNg, kurus izraisījuši transportlīdzekļa vadītāji ar vārdu Jānis, salīdzinājumā transportlīdzekļu vadītāju Līgu izraisīto CSNg skaits pērn nepārsniedza 100.

„Lai gan kopējais Jāņu īpatsvars, gan autovadītāju, gan īpašnieku ir lielāks kā Līgām, visos komponentos redzams, ka Līgas ir apzinīgākas autovadītājas, gan mazāk izraisot avārijas, gan regulāri apdrošinot savu transportlīdzekli, tādējādi nodrošinot augstāku Bonus – Malus klasi un zemāku OCTA cenu”, informē Baiba Gribuste.

Par Bonus – Malus

„Bonus-malus” ir transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēma, kura sastāv no 17 riska klasēm: pazemināta riska jeb Bonus klases no 7 – 17. (parasti tiek piemērots OCTA cenas samazinājums); paaugstināta riska jeb Malus klases no 1 – 5. (parasti tiek piemērota cenas piemaksa), 6. klase jeb sākumklase, kurā automātiski nokļūst tie auto īpašnieki, kas pirmo reizi noformē OCTA polisi sev piederošajam transportlīdzeklim noteiktā kategorijā. Bonus – Malus klases pārrēķins notiek vienu reizi gadā – 15. septembrī.

TAGS: , , , ,

0 KomentāriYou can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment