Lursoft pēta, kas uzņēmumos saimnieko labāk – Jāņi vai Līgas?

Atnākot Jāņiem, Lursoft steidzis apkopot datus par to, cik aktīvi biznesā iesaistās svētku galvenie vaininieki – Jāņi un Līgas –, kā arī noskaidrojis, kuram no svētku centrālajiem varoņiem uzņēmējdarbībā sokas labāk.

Lursoft pētījuma rezultāti rāda, ka Latvijā patlaban ir 10 285 Jāņi, kuri ieņem amatus kopumā 9 945 mūsu valstī reģistrēto uzņēmumu valdēs un padomēs. Līgas vadošus amatus uzņemas retāk, ko apliecina pētījuma dati, proti, Latvijas uzņēmumu valdēs un padomēs augstus amatus ieņem 730 Līgas. Biežāk nekā ieņemt vadošus amatus Jāņiem šķitis saistoši dibināt pašiem savus uzņēmumus, Lursoft secinājis, ka šobrīd Latvijā reģistrēti 11 374 Jāņi, kuriem pieder daļas kopumā 10 328 uzņēmumos, savukārt 827 Līgas ir 827 uzņēmumu kapitāldaļu turētājas.

Jāteic, ka izcilu apgrozījumu 2012.gadā uzrādījuši uzņēmumi, kuru vadības groži bijuši Jāņu rokās. Tā pēc Lursoft datiem redzams, ka to uzņēmumu, kuru amatpersona ir Jānis, vidējais apgrozījums 2012.gadā bijis 549,514 tūkst.Ls, kas ir divas reizes vairāk nekā valstī kopumā vidēji uz vienu uzņēmumu, bet vidējais apgrozījums uzņēmumiem, kurus vada Līga – 139,019 tūkst.Ls. Jāņu vadītajiem uzņēmumiem arī izdevies strādāt ar lielāku peļņu – pērn vidējā peļņa Jāņu vadītajiem uzņēmumiem bijusi 25,463 tūkst.Ls, bet Līgu vadīto uzņēmumu vidējais rādītājs bijis zaudējumi 12,646 tūkst.Ls apmērā.

Līdzīgi kā ar Jāņu vadītajiem uzņēmumiem, arī Jāņiem piederošie uzņēmumi aizvadītajā gadā uzrādījuši labākus finanšu rādītājus nekā Līgām piederošie. Proti, Lursoft pētījuma dati parāda, ka Jāņiem piederošie uzņēmumi 2012.gadā vidēji katrs apgrozījuši 223,225 tūkst.Ls, bet Līgām – 151,756 tūkst.Ls. Tiesa gan, atšķirībā no Līgu vadītajiem uzņēmumiem, daiļā dzimuma pārstāvēm ar šādu vārdu piederošie uzņēmumi 2012.gadā strādājuši ar peļņu, kas vidēji bijusi 8,032 tūkst.Ls uz vienu uzņēmumu. Jāņiem piederošie uzņēmumi uzrādījuši 9,292 tūkst.Ls vidējo peļņu uz vienu uzņēmumu.

Salīdzinot Jāņiem un Līgām piederošo uzņēmumu finanšu rādītājus ar vidējiem rādītājiem valstī, jāsecina, ka vissekmīgāk strādā tie uzņēmumi, kuru vadības groži ir Jāņu rokās. Šo sabiedrību vidējais apgrozījums un peļņa apsteidz valsts vidējo rādītāju. Taču, salīdzinot Jāņu un Līgu pārstāvēto uzņēmumu vidējo peļņu 2012.gadā ar vidējo valsts rādītāju, redzams, ka gana sekmīgi strādājuši arī Jāņiem un Līgām piederošie uzņēmumi, taču Līgu vadītajiem uzņēmumiem vēl būtu jāpamācās no pārējiem svētku vaininiekiem.

Kā ikdienā un biznesa vidē ar savu vārdu sadzīvo Jānis un Līga, Lursoft vaicāja pašiem vārda dienu gaviļniekiem.

Līga Bizune, SIA Creative Latvia līdzīpašniece:
“Ja ārvalstnieki manu vārdu pirmo reizi redz rakstiski, tad reti kurš to pareizi uzreiz izrunā. Esmu dzirdējusi visdažadākos variantus, sākot no Laiga līdz Lidža. Ja pirmo reizi iepazīstamies klātienē un vārds tiek izrunāts mutiski, arī tad parasti nākas to atkārtot vairākas reizes. Visātrāk izdodas iegaumēt, ja salīdzinu savu vārdu ar Latvijas galvaspilsētu Rīga, ko visi zina. Tādēļ saku, ka mans vārds skan tāpat, tikai mainās tikai viens burts! Kopumā ņemot, mans vārds man nekad nav traucējis. Tas ir ļoti īss, skanīgs, latvisks, un es ar to lepojos. Jāatzīst, ka vairums cilvēku gan aizmirst mani apsveikt vārda dienā, bet toties šajā dienā vienmēr ir svētki kopā ar mīļajiem, un tas jau pats galvenais.”

Jānis Endziņš, LTRK Valdes priekšsēdētājs:
“Kā Jānim, man grūti iedomāties vēl kādu latviskāku un spēcīgāku vīriešu īpašvārdu par “Jānis,” esmu lepns par vecāku izvēli šī vārda saņemšanā. Personīgi man vairāk pārpratumu un interesantu situāciju profesionālajā darbībā ir radījis uzvārds “Endziņš,” jo ģimenē gan tēvs Aivars Endziņš, gan brālis Arvīds Endziņš ir sabiedrībā plaši pazīstami, savas profesijas līderi.”

TAGS: , , , , , ,

0 KomentāriYou can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment