Pirmā „Sniega talka” noslēgusies

Šodien, 15. janvārī, notika Vislatvijas „Sniega talka”, kurā piedalījās vairāki uzņēmumi, kolektīvi, dažādu iestāžu darbinieki un draugu un kaimiņu grupas.

Talcinieki vienojās kopīgā darbā, lai padarītu Rīgas un visas Latvijas ceļus vieglāk izejamus un izbraucamus, kā arī palīdzētu tikt galā ar sniega un ledus radītajām problēmām.

“Šīs un arī turpmāko ”Sniega Talku” mērķis ir novērtēt uzņēmumu un privātpersonu aktivitāti un atbildību pret sabiedriskiem darbiem un palīdzēt attīrīt Latvijas ielas un ceļus no sniega un ledus, kas apgrūtina ikdienas gaitas,” atzīst “Sniega Talkas” organizatore Linda Ozoliņa.

Akcijas laikā tika attīrīti pievadceļi pie vairākām Latvijas iestādēm un uzņēmumiem, tīrīts jumts tirdzniecības centram „Sky&More”, sakopta dievnama teritorija Gunāra Astras ielā, kā arī attīrītas sniegotās ielas un laukumi citās Latvijas pilsētās.

„Lai gan šajā nedēļas nogalē sniegs bija reta parādība, tas nenozīmē, ka ziema ir beigusies, tāpēc šādas aktivitātes turpmāk organizēsim katru sestdienu, mobilizējot uzņēmumu un privātpersonu aktivitāti un atbalstu. Mūsu uzdevums ir palīdzēt ne tikai pašiem sev, bet arī sētniekiem, kuri katru dienu dara visu, lai padarītu mūsu ikdienas gaitas ērtākas un arī citiem aktīvistiem, kuri vienojas sniega vākšanas darbos katru dienu,” stāsta akcijas organizatore.

Akcijas norises foto attēli un apkopojumi tiks publicēti medijos un oficiālajā „Sniega talkas” mājas lapā, kas būs kā mudinājums uz turpmākām aktivitātēm arvien plašākam sabiedrības lokam.

„Uzskatu, ka talka ir ļoti labs sabiedrības mudinājums darīt ko labāku un palīdzēt citiem. Šādas talkas vajadzētu rīkot biežāk, jo tas ir mūsu pienākums – palīdzēt gan sev, gan pārējiem, jo mēs taču padaram vieglāku ikdienu ikkatram no mums. Es noteikti piedalīšos nākamajās talkās un mudināšu to darīt arī citus,” atzīst Uldis Liepiņš, “Sniega talkas” dalībnieks no Rīgas.

Tāpat arī “Sniega talkas” ietvaros ikviens cilvēks ir aicināts kļūt par Sniega inspektoru, vairāk uzmanības pievēršot savas apkārtējās vides pieejamībai ziemas apstākļos. Lai mums pašiem būtu patīkami dzīvot Latvijā, pašiem arī “jāstāv sardzē” par Latvijas sakoptību. Ja arī paši nevaram atrast laiku sniega un ledus tīrīšanai, jānovērtē to cilvēku darbs, kas veltījuši spēkus un izdomu kāda stūrīša uzkopšanai.

Sniega inspektori ir aicināti sekot līdzi sava pilsētas, pagasta, mikrorajona vai pagalma kārtībai, fotogrāfiju, video materiālu vai apraksta formā iesūtot ziņas par vietām, kur sniegs un ledus traucē piekļuvi vai apdraud cilēku dzīvību un veselību. “Sniega talkas” organizatori centīsies atrast nekārtības vaininiekus, kā arī iespēju robežās nosūtīt uz notikumu vietām cilvēkus, kas situāciju risinās.

“Sniega talka” turpmāk tiks organizēta katru sestdienu, nākamā – 22. janvārī, kamēr vien laika apstākļi to pieprasīs. Uzņēmumi, kas vēlas atbalstīt akciju “Sniega talka”, aicināti sazināties ar organizatoriem.

Par akcijas “Sniega Talka” norisi jāpateicas galvenajam atbalstītājam – zāļu un veselības tējām “Natēja”.

TAGS: , , ,

0 KomentāriYou can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment