RPIVA uzņemšanas reklāmas kampaņu šogad veidos paši studenti

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) uzņemšanas reklāmas kampaņu šogad veido paši studenti. Šāds risinājums izvēlēts, lai dotu studentiem iespēju izpausties, kā arī potenciālajiem studēt gribētājiem un sabiedrībai parādītu patieso RPIVA – no studentu redzes punkta.

RPIVA reklāmas kampaņa plānota kā ieskats studenta dzīvē, norādot uz tām pozīcijām, kas pašiem studentiem šķiet nozīmīgākās un vērtīgākās, sākot ar izglītības kvalitāti, mācību vidi, iespējām mācīties par valsts budžeta līdzekļiem un beidzot ar sadzīvi un izklaides iespējām.

“Studenti paši nāca klajā ar ideju par personiskākas un patiesākas reklāmas kampaņas izveidi, lai piesaistītu vidusskolēnu un studēt gribētāju interesi. Akadēmijas vadība to, protams, atbalstīja, jo uzskatam, ka mūsu pašu cilvēki vislabāk izprot augstskolas nozīmi, kā ari studentiem ir skaidras zināmas tās lietas, kuras visvairāk uztrauc reflektantus,” skaidro RPIVA sabiedrisko attiecību vadītāja Gundega Rugāja.

Arī šogad RPIVA dod iespēju lielam skaitam jauno studentu iegūt augstāko izglītību par valsts budžeta līdzekļiem pedagoģijas, vadības un psiholoģijas specialitātēs. Tāpat liels studēt gribētāju pieprasījums ir pēc mācībām vadības un ekonomikas nodaļā, orientējoties uz personāla vadības, komercdarbības un citām studiju programmām. Šogad atbilstoši pieprasījumam par prioritāru noteikta studiju programmu “Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības dabaszinību skolotājs”. Šādi skolotāji ir ļoti vajadzīgi paplašinātā profila dēļ. Šīs programmas studentiem RPIVA garantē no valsts budžeta finansētas pilna laika studiju vietas un kvalitatīvas studiju iespējas, jo RPIVA strādā dabaszinību profesoru komanda, kuru papildina pedagoģijas un psiholoģijas speciālisti. Konkursa kārtībā saņemts finansējums ERAF projektā, tādēļ šiem studentiem būs augstas kvalitātes studiju vide. Rīgā būs pieejamas arī nepilna laika studijas.

“Arī studēt gribētāju skaits pedagoģijā nemazinās. Tā ir iespēja mācīties par valsts līdzekļiem un studenti lieliski prot savas iegūtas zināšanas tālāk izmantot, strādājot ne tikai skolās, bet arī izglītības centros vai pasniedzot privātstundas, atrodot iespēju būt pieprasītiem darba tirgū,” atzīmē Gundega Rugāja.

TAGS: , , , , ,

0 KomentāriYou can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment