Jaunietes izvēlas apgūt kosmētiķes profesiju starptautiski atzītā skolā

Pavisam drīz skolu absolventiem būs jāizdara lielā izšķiršanās, kur mācīties. Tie, kurus nopietni interesē skaistumkopšana, estētiskā kosmetoloģija, izvēlas starptautiski atzītu skolu – Starptautisko CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolu.

Latvijā kosmētiķis ir valsts reglamentēta profesija, ārstniecības persona, kas ieguvusi profesionālo vidējo izglītību kosmetoloģijā, kas reģistrēta ārstniecības personu reģistrā, ieguvusi kosmētiķa valsts sertifikātu un reizē ar to tiesības patstāvīgi strādāt specialitātē, sniegt visa veida sejas ādas un ķermeņa kopšanas kosmētiskos pakalpojumus.

Tie, kuri nākotni saista ar  darbu ārzemēs, izvēlas Starptautisko CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolu, jo ir vienīgā, kas Latvijā piedāvā starptautiskiem standartiem atbilstošu profesionālo izglītību kosmetoloģijā, ko apliecina Starptautiskais CIDESCO diploms.

„Mums visbiežāk uzdotais jautājums: vai kosmetoloģijas koledžu absolventi – skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā tūlīt pēc beigšanas drīkst kārtot Starptautisko CIDESCO Eksāmenu Rīgas Kosmētikas skolā un iegūt Starptautisko CIDESCO Diplomu? Atbilde ir viennozīmīga –  nē, nedrīkst, jo skola īsteno starptautisko izglītības programmu, kas ir būtiski atšķirīga no koledžās īstenotajām nacionālajām izglītības programmām. Tas ir jāzina katram, kurš vēlas kļūt par skaistuma terapijas profesionāli,“ stāsta  SIA „Rīgas Kosmētikas skola“ valdes locekle un skolas direktore Nellija Janaus.

Nellija Janaus informē, ka ir jāprot orientēties bagātīgajā reklāmu klāstā, tai skaitā, internetā, kur atrodami dažādu mācību centru piedāvājumi – solījumi trīs-četru mēnešu laikā jebkuru, bez iepriekšējās izglītības ierobežojumiem,  „izskolot“ par „kosmētiķi“ vai „kosmetologu“, vai „skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā“, vai „sejas kopšanas estētistu“ vai citu līdzīga nosaukuma „speciālistu“, tomēr jāzina vai cilvēks vēlas kļūt par profesionāli skaistumkopšanā vai, sevi pilnveidojot, iegūt fragmentāras zināšanas un iemaņas sejas vai ķermeņa kopšanā, taču ne profesiju.

„Ir jāzina, ka valdība ir noteikusi kārtību, kādā veidā profesionālo kvalifikāciju iegūst ārpus formālās izglītības sistēmas profesionālo kompetenci apguvušie kursu klausītāji. Šie noteikumi neattiecas uz kosmētiķi, jo viņa profesionālās kompetences novērtēšanu regulē speciālie normatīvie akti,“ turpina  SIA „Rīgas Kosmētikas skola“ valdes locekle.

Kursos apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu nodrošina un koordinē Izglītības un zinātnes Ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienests, klausītājam piedāvājot iespēju atbilstošā akreditētā izglītības iestādē nokārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kosmētiķa specialitātē.

„„Īso kursu“ organizatori sava privātā biznesa interesēs šos faktus noklusē. Klausītāji nezina, ka kursos apgūtā kompetence netiek  novērtēta un domā, ka saņemtā apliecība par kursu programmas apguvi jau ir tas profesionālo kvalifikāciju apliecinošais izglītības dokuments. Te ir problēmas sakne! Speciālista profesionalitātes un kosmētiskā pakalpojuma kvalitātes izvērtēšana ir ļoti būtiska, jo klients kosmētiķim uztic savu veselību un dzīvību. Arī „īso kursu“ beidzēji sevi uzskata par speciālistiem skaistumkopšanā un, darba devēju klusēšanas atbalstīti, praksē pretlikumīgi pretendē uz kosmētiķa profesionālās darbības uzdevumu veikšanu. Par kādu kvalitatīvu un drošu kosmētisko pakalpojumu te var būt runa? Tā reālajā skaistumkopšanas darba tirgū ieplūst „mazliet apmācīti“ nespeciālisti, kas līdzās ārstniecības personām kosmētiķiem veic kosmētiskās procedūras, ko un kā prot. Tas rada bīstamu apdraudējumu klientu drošībai, sabiedrības veselībai un labsajūtai. Tiek grauts Latvijā izsenis augstais kosmētiķa profesijas prestižs. Darba tirgū veidojas negodīga konkurence, valstī – nenomaksāti nodokļi.Tas rada dziļu sašutumu skaistuma terapijas profesionāļos un mulsinošu haosu speciālistu  profesionās sagatavotības jeb profesionālās izglītības nostādnēs,“ tā Nellija Janaus.

 

TAGS: , , , , , , , , , , , , ,

0 KomentāriYou can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment